+31 6 411 93 075 - info@qaconsultancy.nl
geeft beweging op eigen wijze

Zakelijk


Kwaliteitsmanagement
Bedrijven volgen de regelgeving omtrent de kwaliteit op, omdat het een verplichting is. Door de drukke agenda en verplichtingen worden deze nieuwe initiatieven niet altijd als nuttig gezien. Ons beeld van kwaliteitsmanagement is, dat het een organisatie moet dienen, dat het een doel heeft en dat het moet functioneren. Kwaliteitsbewustzijn als basishouding!

Jarenlange ervaring in de verschillende aspecten van kwaliteitssystemen, o.a. Inspectievoorbereiding, vakinhoud, zoals het opzetten en werken met systemen voor/ als change control, afwijkingen, klachten, CAPA, OOS en PQR, alsook document control, training, interne en externe audits, even als documentatie review, schrijven van documenten ect.

QA Consultancy helpt organisaties en individuen om kwaliteit te integreren en de voordelen ervan te zien en te benutten.

Organisatiemanagement

Een duidelijke organisatiestructuur is de basis van elk goed lopend bedrijf. Het vaststellen van heldere functieverantwoordelijkheden en taken legt de basis van elk goed functionerend kwaliteitssysteem en prettige onderlinge samenwerkingRespect voor elkaars werkzaamheden. Onder het organisatiemanagement valt het fysieke opruimen, opschonen en herstructureren van werkzaamheden om de organisatie in "Schwung" te krijgen.

Communicatiemanagement

Als structuur en inhoud van een organisatie helder en vastgesteld zijn, is het zaak om de communicatie binnen een bedrijf efficiŽnt en effectief te maken. Buiten informatie- en kennisoverdracht, zijn er nog andere manieren om oplossingsgericht aan de slag te gaan.
Communicatie is het meest cruciale onderdeel van samenwerken, maar tegelijkertijd ook het meest lastige.