+31 6 411 93 075 - info@qaconsultancy.nl
geeft beweging op eigen wijze

QA Consultancy


Motto(s)
Kwaliteit behouden door in beweging te blijven
Kwaliteit werkt! 


Visie
Voor voortgang is beweging een
vereiste

Missie
Het planmatig bundelen van
activiteiten om de organisatie (of individu) in
beweging te brengen

Doel
Mensen in beweging brengen
teneinde gestelde doelen te
bereiken


Sterke punten: 
Interne audits, inspectievoorbereiding/ organisatie, change control, CAPA, afwijking, OOS, klachten, PQR, recall, doc control, batch review, documentatie review, proces optimalisatie, communicatie